Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť ponúka služby v oblastiach vedenia účtovníctva, ekonomické, organizačné, podnikateľské a účtovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej politiky, spracovanie miezd, evidenčné služby, kontrola a rekonštrukcia účtovníctva minulých rokov, zakladanie a zápis obchodných spoločností do obchodného registra, zmeny zápisu obchodných spoločností v obchodnom registri elektronickou formou prostredníctvo ZEP – zaručený elektronický podpis registrovaný na Úrade vlády SR, s výhodou polovičných správnych poplatkov.