Charakteristika spoločnosti

výskum a vývoj, výroba, štátna skúšobňa