Charakteristika spoločnosti

Stará Bratislava bola plná vinární a viech, miest, kde sa pri poháriku stretávali ľudia na kus reči. A tak to našťastie ostalo.