Charakteristika spoločnosti

euromartan s. r. o. je stavebnou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 2010.
Realizuje menšie stavebné zákazky na kľúč, príp. poskytuje dodávky stavebných prác pre väčšie projekty v rámci celého Slovenska.