Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb. Organizovanie rodinných a spoločenských podujatí.