Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá výrobou priemyselných chladiacich zariadení.