Charakteristika spoločnosti

Tvoríme Java a JavaScriptový software house, ktorý
sa venuje vývoju riešení pre inteligentnú verejnú
správu. Špecializujeme sa na vyhľadávanie a spracovanie dát
v slovenskom jazyku.
Tvoríme používateľský prívetivé agendové systémy.
Optimalizujeme a automatizujeme procesy vo verejnej správe.
Zameriavame sa na vývoj v Jave a JavaScripte.