Charakteristika spoločnosti

Prenájom vlastných administratívnych priestorov