Charakteristika spoločnosti

Služby a stavebníctvo.