Charakteristika spoločnosti

ENVI - PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v obalovo-odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Funguje od roku 2003 a je profesionálnym partnerom nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov priamo podporuje a rozvíja systém triedeného zberu odpadov z obalov na celom území Slovenska zároveň zabezpečuje triedený zber a zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko.