Charakteristika spoločnosti

DUPRES GROUP tvorí päť slovenských spoločností a jedna nemecko-slovenská spoločnosť s viac ako 300 zamestnancami plus viac ako 600 externými spolupracovníkmi zaoberajúcich sa IT consultingom, outsourcingom, vývojom informačných technológií a konštrukciou predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách, implementáciou a integráciou riešení elektronického vzdelávania - e-learning a vzdelávacími aktivitami.
Do skupiny Dupres Group patria :
Vysoká škola DTI s.r.o.
E-learnmedia s. r. o.
Enitech s. r. o.
DCA Engineering s. r. o.
DCA Hungary Kft.

Ponuky práce: Enitech s. r. o.

1 - 7 z 7