HODNOTY SPOLOČNOSTI

Nadšenie

Neustále zlepšujeme pracovné procesy, hľadáme nové riešenia, efektívne využívame všetky dostupné zdroje a inovácie v rámci Skupiny ENGIE. Vďaka nadšeniu našich zamestnancov poskytujeme zákazníkom služby najvyššej kvality.

Odvaha

Každý deň berieme ako výzvu. Podporujeme iniciatívu našich zamestnancov a poskytujeme im podmienky pre vytváranie inovatívnych riešení. S odvahou riešime energetické a environmentálne výzvy súčasnosti.

Záväzok

Sme si vedomí záväzkov, ktoré má Skupina ENGIE voči svojim zamestnancom, zákazníkom, akcionárom, verejnosti a planéte. K ich plneniu prispievame poskytovaním kvalitných služieb so zameraním na znižovanie dopadov na životné prostredie. Umožňujeme našim zamestnancom odborný rast, dodržiavame etické princípy Skupiny a podporujeme aktivity združení a organizácií v miestach nášho pôsobenia.

Súdržnosť

Vieme, že úspech spoločnosti závisí od úsilia každého člena tímu. Snažíme sa využiť znalosti a skúsenosti odborníkov v rámci celej Skupiny. Pracujeme v tímoch, učíme sa jeden od druhého a v snahe nájsť najlepšie riešenie vytvárame synergie medzi profesiami.