Za všetky úspechy, rast a napredovanie vďačíme našim zamestnancom.

Skupina ENGIE patrí medzi lídrov v službách z oblasti energetickej efektívnosti vo svete i na Slovensku. Stabilná a rastúca spoločnosť ponúka pevné zázemie nielen svojim partnerom, ale aj zamestnancom.

AKTUÁLNE VOĽNÉ POZÍCIE


V ENGIE si vážime proaktívnych, vzdelaných a kreatívnych odborníkov, ktorí:

 • sú nadšení pre neustále zlepšovanie procesov a hľadanie nových riešení,
 • k plneniu našich spoločných cieľov prispievajú kvalitne odvedenou prácou s ohľadom na etické princípy, súlad s legislatívou a dopad na životné prostredie,
 • zadané pracovné úlohy riešia s odvahou a sú pre nich každodennou výzvou,
 • sú na dosiahnutie úspechu pripravení zdieľať svoje vedomosti, byť tímovými hráčmi a vďaka svojmu pozitívnemu a dynamickému prístupu nepovažujú nič za nemožné.

Čo vám v Skupine ENGIE vieme ponúknuť navyše?

 • možnosť rozvíjať kariéru v zázemí silnej medzinárodnej Skupiny;
 • pracovný pomer na dobu neurčitú;
 • zaujímavé mzdové ohodnotenie;
 • ročný výkonnostný bonus;
 • príspevok zamestnávateľa na tretí dôchodkový pilier;
 • príspevok na stravovanie nad rámec zákona;
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily;
 • dni voľna navyše v prípade významných rodinných udalostí;
 • bezplatné jazykového vzdelávanie;
 • využívanie možnosti odborného vzdelávania a rozvoja doma i v zahraničí;
 • zdravotnú starostlivosť - preventívne a periodické zdravotné prehliadky;
 • športové a spoločenské aktivity;
 • príjemnú, priateľskú firemnú kultúru;
 • zamestnanecké zľavy u vybraných partnerov;
 • tím pozostávajúci z viac ako 700 odborníkov na Slovensku, ktorí sú súčasťou Skupiny ENGIE s takmer 219 000 zamestnancami pôsobiacimi vo viac ako 30 krajinách sveta;
 • príležitosť neustále rásť a rozvíjať svoj potenciál v perspektívnych odvetviach energia, služby a environment, aktívne prispievať k efektívnemu využívaniu energie a podieľať sa na ochrane životného prostredia.