Charakteristika spoločnosti

Hlavným poslaním spoločnosti je propagácia a podpora racionálneho využívania energie.
Cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore.
Pripravujeme projekty garantovaných energetických služieb, vypracúvame energetické audity budov, posudky energetickej hospodárnosti, zabezpečujeme komplexný energetický manažment, pripravujeme prieskumy trhu, štúdie uskutočniteľnosti, hodnotenie investičných projektov a rôzne projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a priemyselných prevádzok.

Ponuky práce: Energy Centre Bratislava, s.r.o.

1 - 1 z 1