Charakteristika spoločnosti

Firma ENERCOM s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá má okrem iného aj výhradné zastúpenie pre veľmi úspešnú výrobno-obchodnú spoločnosť Bonita Group Service s.r.o.
v Českej republike so sídlom v Brne, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a montážou širokého spektra a vysokej variability detských ihrísk, určených nielen pre zábavu, ale aj na zvyšovanie motoriky detí. Okrem Slovenskej Republiky spoločnosť pôsobí aj v Maďarsku, Rumunsku a Nemecku. Viac informácii nájdete na https://www.ihriska-bonita.sk/.