Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá nákupom, výrobou a distribúciou obalového materiálu so sídlom v okrese NITRA