Charakteristika spoločnosti

Výroba vzduchotechniky a odprašovania
Výroba priemyselných ventilátorov
Výroba filtračných zariadení