Charakteristika spoločnosti

Firma má zaškolených pracovníkov na zhotovovanie zatepľovacích prác, garantuje kvalitu prác odpovedajúcu všetkým legislatívnym a stavebným požiadavkám európskych štandardov s použitím kvalitných materiálov.
Na stavebnom trhu od roku 2005. Používame najmodernejšie technológie
v oblasti obnovy bytových domov.