Charakteristika spoločnosti

Zaoberáme sa chovom hovädzieho dobytka mäsového typu pastevným spôsobom a v zime voľným ustajnením. Máme okolo 500 ks dobytka rozdeleného do viacerých stád.Obec Ábelová, kde sa chov realizuje, sa nachádza medzi mestami Detva a Lučenec, v menej osídlenej oblasti s krásnou prírodou .

Ponuky práce: Eko farma Ábelová s.r.o.

1 - 1 z 1