Charakteristika spoločnosti

Nadnárodná farmaceutická spoločnosť so širokým portfóliom pokrývajúcim viaceré terapeutické oblasti.