Občianske združenie EDUPLEX, vzniklo v roku 2011 v Bratislave s pôsobnosťou na celom území Slovenska. Naším poslaním je neformálnymi metódami rozvíjať jednotlivcov aj skupiny a odovzdávať im informácie v oblasti karierového poradenstva a orientácie vo svete povolaní. Túto oblasť zastrešujeme rôznymi verejnoprospešnými aktivitami zameranými na rozvoj vedomostí, zručností a schopností detí základných škôl od 6 do 15 rokov. Aktivity sa snažíme rozvíjať prostredníctvom organizovania jednodňových akcií, denných, týždenných táborov, eventov, workshopov s témou povolaní a najmä na mieru vypracovaným programom ,, Čím chceš byť? ,, ktorý prebieha v Detskom meste povolaní MOJEMESTE.


Ponuky spoločnosti e-mailom