Charakteristika spoločnosti

Technické služby, Archivácia, Obchodná činnosť