Charakteristika spoločnosti

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby už 27 rokov - sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Zb.z. pre dospelých ľudí s duševnou poruchou. Sme registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska a podporovaného bývania v registri Bratislavského samosprávneho kraja. Dss-MOST, n.o je zriaďovateľom Psychologickej ambulancie, ktorá poskytuje klinicko psychologické služby a psychoterapiu.

Ponuky práce: Dss-MOST, n.o.

1 - 1 z 1