Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DROPICK je výnimočná kuriérska spoločnosť ktorá svojim obchodným partnerom poskytuje nadštandardné služby v doručovaní listových zásielok a dokumentov.
Naši spolupracovníci pokrývajú celé územie Českej a Slovenskej republiky.
Cieľom je zaistiť spoľahlivý rozvoz a kvalitné služby od nabalenia zásielky,dohodnutie stretnutia s klientom, až po spätné doručenie, vrátane všetkých potrebných dokumentov.