Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod a maloobchod s nábytkom, výroba nábytku, obchod s nábytkom