Charakteristika spoločnosti

Výroba a montáž drevostavieb