Charakteristika spoločnosti

Holz Klade GmbH je jednou z popredných medzinárodných spoločností v oblasti lesníctva a služieb.
www.klade-group.com