Charakteristika spoločnosti

veľko a maloobchodná firma s kuchynskými drezmi, batériami, odsávačmi pár, spotrebičmi, ktorá je na trhu už 25 rokov