Staráme sa o vaše zdravie aj kariéru.
U nás dostanete výhody aj nad rámec zákona.

Benefity, ktoré ponúkame svojim zamestnancom

Finančné benefity
Práca a voľný čas
Šport a relax
Firemné podujatia
Partnerské zľavy
Linka Dôvery
Vzdelávanie a osobný rast
Dôvera
Naše ocenenia
Hlavná cena ITAPA
2x Strieborná cena ITAPA
ITAPA eFocus
IT projekt roka
facebook Awards