Charakteristika spoločnosti

Stabilná, rozvíjajúca sa spoločnosť v e-commerce, nielen na Slovenskom trhu.