Charakteristika spoločnosti

pracujeme v oblasti nadrozmernej a ťažkej dopravy