Charakteristika spoločnosti

Dopravná spoločnosť
Medzinárodná nákladná doprava