Charakteristika spoločnosti

Domov v prírode je zariadenie pre seniorov, ktoré sa nachádza v katastri obce Obyce neďaleko Zlatých Moraviec. Ako už samotný názov zariadenia napovedá, nejedná sa o obyčajný domov dôchodcov. Nachádza v srdci prírody medzi pohoriami Tríbeč a Pohronský Inovec. Zariadenie má kapacitu 72 klientov. Domov v prírode preto zamestnáva kvalifikovaných odborných zamestnancov, ako sú skúsení sociálny pracovníci, zdravotné sestry, zdravotnícky asistenti, opatrovateľky a zdravotnú starostlivosť zastrešuje obvodný zmluvný lekár, ktorý navštevuje klientov priamo v zariadení.

Ponuky práce: Domov v prírode, n.o.

1 - 1 z 1