Charakteristika spoločnosti

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Prevádzkovanie žrebových vecných lotérií