Charakteristika spoločnosti

Dispensa, s.r.o., - spoločnosť zaoberajúca sa pohostinskou/reštauračnou činnosťou