Zažime to spolu.

One.ERP

One.ERP je strategický transformačný program spoločnosti Deutsche Telekom. Vytvára agilné služby pre celú spoločnosť. One.ERP štandardizuje dátové modely, obchodné procesy a IT naprieč celou skupinou.

V roku 2009 mali kolegovia v Deutsche Telekom víziu: jedno číslo, jedna pravda. Globálne údaje, jeden proces, jeden globálny Deutsche Telekom ERP (Enterprise Resource Planning) systém. V roku 2010 bol pripravený koncepčný návrh, ktorý bol následne zdieľaný so všetkými 13 národnými spoločnosťami so sídlom v Európe. Prvé spustenie prebehlo v januári 2013. V súčasnej dobe takmer všetky nemecké spoločnoti, Magyar Telekom a Crnogorski Telekom (Maďarsko a Čierna Hora) a T-Mobile Poľsko sú podporované One.ERP. Implementácia v Českej republike, Grécku, Chorvátsku, Holandsku, Rakúsku, Albánsku, Rumunsku a v Macedónsku bude prebiehať až do roku 2020. Pre úspech tejto globálnej transformácie, One.ERP muselo prekonať mnoho prekážok z hľadiska funkcionality i národných rozdielov. Vytvorili sme medzinárodný tím kolegov s rôznymi skúsenosťami, na rôznych riadiacich úrovniach a rozmiestnených po celej Európe, Brazílii a Indii. Dokazujeme úspech celosvetovej spolupráce všetkých strán - každý deň. Globálne dáta, procesy a jeden DT systém funguje! Našim kľúčom k úspechu sú end-to-end procesy. Súčasná One.ERP šablóna sa rozširuje s dôrazom na automatizáciu a udržateľnosť.

Zložitosť rôznorodých činností, dát, procesov, IT krajín, kultúr a jazykov sú veľkou výzvou pre naše tímy. Napriek tomu sme schopní rok čo rok úspešne realizovať ďalšie spustenia. Projektové tímy pracujú spoločne, investujú do projektu všetku svoju snahu a navzájom sa podporujú. Vďaka tomu sme schopní zvládnuť krízové situácie, výzvy a pripraviť spustenie načas, v rámci rozpočtu a v požadovanej kvalite.

Pridajte sa k nášmu tímu a buďte súčasťou obrovského programu. V rámci našich tímov budete mať možnosť navrhnúť budúcnosť skupiny Deutsche Telekom. Využite jedinečnú šancu rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti na najväčšom ERP projekte v Európe.

Voľné pracovné pozície

Ponuky spoločnosti e-mailom