Charakteristika spoločnosti

Jazyková škola, výučba cudzích jazykov, preklady