Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúce starostlivosť deťom na základe rozhodnutia súdu a mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti.


Ponuky spoločnosti e-mailom

  • Ľutujeme, ale nenašli sme ponuky vyhovujúce Vašim kritériám.

    Pozrite si podobné ponuky práce alebo upravte kritéria hľadania.