Charakteristika spoločnosti

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajúce pobytové opatrenia súdu a pobytové opatrenia na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa. Pobytové opatrenia zariadenie vykonáva pre deti a mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti. Od 1.1.2019 zariadenie vykonáva aj opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou a terénnou formou. Pri vykonávaní týchto opatrení zamestnanci centra poskytujú pomoc a podporu deťom a ich rodinám v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom prostredí.

Ponuky práce: Centrum pre deti a rodiny Malacky

1 - 1 z 1