Charakteristika spoločnosti

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajúce pobytové opatrenia súdu a pobytové opatrenia na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa. Pobytové opatrenia zariadenie vykonáva pre deti a mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti. Od 1.1.2019 zariadenie vykonáva aj ambulantné a terénne opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Do 31.12.2018 bol názov zariadenia Detský domov Macejko.

Ponuky práce: Centrum pre deti a rodiny Malacky

1 - 1 z 1