Charakteristika spoločnosti

moderné neštátne zdravotnícke zariadenie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancie zubného lekárstva - stomatologická klinika