Charakteristika spoločnosti

prevádzkovanie zdravotného zariadenia - stomatologická klinika