Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom v hotelierstve a gastronómii, prevádzkovanie viacerých gastro prevádzok v centre BA