Charakteristika spoločnosti

výroba tvarových výpalkov