Charakteristika spoločnosti

Datamars - 5 výrobných závodov – 4 centrá výskumu a vývoja – 24 miest po celom svete.
Pridajte sa k nám na našej ceste rastu! Datamars je celosvetová spoločnosť zaoberajúca sa dátovými riešeniami v oblasti chovu zvierat a textilu s viac ako 35-ročnou tradíciou.
Staviame na našej bohatej histórii a skúsenostiach s RFID v oblasti identifikácie a dátových riešení.
Spájame produkty, technológie a možnosti, aby sme našim zákazníkom, v oblasti identifikácie hospodárskych a domácich zvierat, ako aj textilu, poskytli údaje potrebné k prijatiu správnych rozhodnutí a dosiahnutiu merateľného úspechu – už dnes.
Naše riešenia poskytujú informácie, ktoré pomáhajú zákazníkom definovať, ako sú na tom teraz, ako by mohli byť na tom zajtra a ponúkať zlepšenia, aby sa tam dostali. Cieľ? Ziskovejšie rozhodnutia, menší dopad na životné prostredie a vysoká kvalita života.
www.datamars.com