Charakteristika spoločnosti

•Orientálne kaviarne s vodnými fajkami
•Prevádzky Marrakesh/ Košice