Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DANTEM Slovensko s. r. o. je najväčším poskytovateľom inventúrnych služieb na Slovensku a v Českej republike, okrem toho pôsobí tiež v Maďarsku, Chorvátsku a na ďalších európskych trhoch.