Charakteristika spoločnosti

Výroba reklamy, veľkoplošná tlač, polepy dopravných prostriedkov a orientačné systémy