Charakteristika spoločnosti

Bioptické, cytologické a skríningové laboratórium