Charakteristika spoločnosti

Neštátne diagnostické bioptické, cytologické a skríningové medicínske laboratórium.
Je zároveň najväčšie skríningové pracovisko orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických autoprotilátok pri diagnostike autoimunitných ochorení.
Toto moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytuje služby pre ambulantných i nemocničných klientov z celého Slovenska v odboroch chirurgia, dermatológia, gastroenterológia, ORL, gynekológia a iné. Súčasne zabezpečuje pregraduálnu a postgraduálnu výchovu študentov, ako aj špičkovú diagnostiku ochorení prostredníctvom širokého spektra špecializovaných pracovísk biopsie, cytológie, imunohistochémie a genetiky.

Ponuky práce: CYTOPATHOS spol. s r.o.

1 - 1 z 1