Plánovač - metrológ
Miesto práce

Rohožník

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1400€ základná mzda + 7,5% ročná variabilná zložka + ďalšie príplatky + 13.plat (uvedená mzda je minimálna možná na tejto pozícii a môže byť vyššia v závislosti od skúseností uchádzača)

Termín nástupu

Dohodou

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Úlohou plánovača bude plánovať činnosti strojnej/elektro preventívnej údržby na technologických zariadeniach za účelom minimalizovania porúch a maximalizácie časového využitia zariadení pri optimálnom využití nákladov. Z pozície metrológa zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v súlade s platnými legislatívnymi normami.

Úlohou úspešného uchádzača bude: 

1.    Monitorovanie výkonnosti

Na základe technickej dokumentácie definovať, pripravovať a zadávať do systému časový harmonogram údržby strojného/elektro technologického zariadenia.

2. Plánovanie

Plánovať a analyzovať procesy strojnej/elektro údržby a pripravovať správy o týchto procesoch podľa štandardov s cieľom zabezpečiť efektívnosť procesov s ohľadom na dodržanie nákladov. Aktívne komunikovať s ostatnými oddeleniami údržby a v zmysle získaných informácií pripravovať plány prác na zverených zariadeniach.

3. Plánovanie revízií a kontrol:

Plánovanie, koordinácia, realizácia a vyhodnocovanie revízií a kontrol vyhradených technických zariadení.

Dodržiavanie technických a technologických postupov, bezpečnostných predpisov a predpisov požiarnej ochrany pri vykonávaní revízií a kontrol.

Diagnostika a včasné odstraňovanie zistených závad a nedostatkov.

Kontrola porúch a odstraňovanie technických závad žeriavov, vykonávanie revízií, skúšok, technickej inšpekcie a odstraňovanie závad výťahov a v spolupráci s revíznym technikom vykonávať revízie elektro zariadení.

4.     Metrológia

Zodpovednosť za jednotné riadenie metrológie, dozor nad jej výkonom, zabezpečovanie úradného overovania určených meradiel,  metodické riadenie a koordinácia metrologických činností.

Zodpovednosť za vypracovanie a aktualizáciu smerníc v oblasti metrologického zabezpečenia podľa platnej legislatívy.

5.     Meradlá

Vedenie zoznamov jednotlivých meradiel podľa skupín používania a zabezpečovanie ich overenia a kalibrácie.

Plánovanie kalibrácií meradiel a vedenie podrobnej evidencie.  

Iné výhody

 • Variabilná zložka mzdy 
 • Fixný 13. plat vyplácaný v dvoch splátkach
 • Príplatky nad rámec zákona 
 • Príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia 
 • Doplatok pri strate príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti
 • Príspevok na stravu nad rámec zákona 
 • Príspevok na cestovanie do zamestnania 
 • Príspevky pri rôznych životných udalostiach a sociálnu výpomoc v prípade núdze
 • Dni voľna pri špeciálnych udalostiach (svadba, narodenie dieťaťa,...)
 • Ďalšie nadštandardné benefity pre zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy
 • Odborné zaučenie, vzdelávanie a podporu pri Vašom kariérnom rozvoji
 • Spoločenské a športové firemné aktivity

Požadované vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • VŠ – technické zamerianie (elektrotechnické zameranie výhodou)
 • Min 3 – 5 rokov praxe na pozícii metrológa 
 • Firemné poverenie na výkon činnosti metrológa.
 • Osvedčenie o vzdelaní metrológ v štruktúre hospodárskej organizácie od Slovenského metrologického ústavu.
 • Znalosť zákona č. 157/2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Merania elektrických veličín.
 • Metodika metrologických činností.
 • Základy elektrotechniky a elektroniky.
 • Osvedčenie elektrotechnika §21 podľa vyhlášky 508/2009
 • Angličtina – B2
 • MS Office, SAP

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CRH (Slovensko) so sídlom v Rohožníku pôsobí na Slovensku od augusta 2015, keď nadobudla aktíva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s., najvýznamnejšieho výrobcu cementu a spojív na slovenskom trhu s dlhoročnou históriou.

Pod CRH (Slovensko) a.s. patria aktuálne cementárne v Rohožníku a v Turni nad Bodvou, sieť betonární a štrkovní po celom Slovensku, spoločnosť ecorec,s.r.o., najvýznamnejší výrobca alternatívnych palív na trhu, a prepravná spoločnosť Transplus, s.r.o.

Skupina CRH je popredný svetový výrobca stavebných materiálov. Svoj pôvod má v Írsku, pričom pôsobí v 37 krajinách sveta, kde zamestnáva viac než 90.000 ľudí. Je najväčším výrobcom stavebných materiálov v severnej Amerike a treťou najväčšou spoločnosťou svojho druhu vo svete.

Spoločnosť CRH stavia svoju obchodnú stratégiu na hodnotách trvalo udržateľného rozvoja, trvalom raste a rozvoji inovácií. Za svoje úspechy vďačí spoločnosť svojim zamestnancom a jej cieľom je prilákať tie najlepšie talenty z rôznych oblastí. CRH sa svojou personálnou politikou usiluje byť zamestnávateľom prvej voľby vo všetkých krajinách, kde pôsobí.

Viac informácií nájdete na stránke www.crhslovakia.com.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Stavebný priemysel

Adresa spoločnosti

CRH (Slovensko) a. s.
Rohožník 1
906 38 Rohožník
http://www.crhslovakia.com
ID: 3625574   Dátum zverejnenia: 20.3.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1400€ základná mzda + 7,5% ročná variabilná zložka + ďalšie príplatky + 13.plat (uvedená mzda je minimálna možná na tejto pozícii a môže byť vyššia v závislosti od skúseností uchádzača)