Naše benefity

Príspevok na stravovanie nad rámec zákona

13. plat

Dovolenka nad rámec zákona

Príspevok na dopravu

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Zvýhodnenie počas PN

Sociálna výpomoc v prípade núdze

Home office

Pružný pracovný čas

Jazykové vzdelávanie

Spoločenské a športové firemné aktivity

Odborné zaučenie, vzdelávanie a podpora pri Vašom kariérnom rozvoji

Príspevky pri špeciálnych udalostiach (svadba, narodenie dieťaťa...)

Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Odmena za hospodárske výsledky

Multisport karta

Odstupné a odchodné nad rámec zákona

Dni voľna pri špeciálnej príležitosti - svadba, narodenie dieťaťa a ďalšie

© 2023 Danucem